Balíčky nástrojů k ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů představuje určitý komplex povinností, jež ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. správcům osobních údajů (subjektům, kteří nakládají s osobními údaji - např. orgány veřejné správy, podnikatelé, školy, zdravotnické ústavy, neziskové organizace a další.)

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je vytvořen tak, aby byl správce osobních údajů schopen jednoduše a rychle plnit povinnosti, které má podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je CD-ROM, na kterém jsou zaznamenány výše uvedené nástroje. Všechny nástroje k ochraně osobních údajů jsou nehmotnými statky chráněnými podle autorského zákona, proto je jejich používání určitým způsobem limitováno, podrobnosti se dočtete v licenčních podmínkách.

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je k dispozici v několika verzích. Jednotlivé verze se liší databázemi vzorů, které jsou přizpůsobené potřebám jednotlivých správců. O které správce se jedná je patrné z názvu příslušné verze.

Balíček obsahuje:

Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč k ochraně osobních údajů je základním nástrojem, prostřednictvím kterého lze pohodlně popisovat účel zpracování osobních údajů, způsob zpracování, prostředky zpracování, kategorie subjektů údajů, zdroje osobních údajů a další údaje, které má správce osobních údajů u zpracování osobních údajů stanovit. Prostřednictvím Klíče k ochraně osobních údajů lze jednoduše vytvářet potřební dokumenty deklarující plnění určitých povinností správce (souhlasy se zpracováním osobních údajů (§ 5 a 9), informování subjektu údajů na jeho žádost o zpracování jeho osobních údajů (§ 12), zpřístupnění informací o zpracování osobních údajů (§ 18 odst. 2) a další informační povinnosti dle § 11.

E- kniha Ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je odbornou publikací o ochraně osobních údajů, která je propojená hypertextovými odkazy do Klíče k ochraně osobních údajů. V knize lze nalézt právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů a jejich právní výklad.

Databáze vzorů

Databáze obsahuje zpravidla několik desítek vzorů, popisujících zpracování osobních údajů, které provádí správce osobních údajů při své činnosti. Činnost správce je samozřejmě různá podle toho, zda jde o orgán veřejné správy, školu, zdravotnické zařízení atd.

Správce obvykle zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, obchodních partnerů případně dalších osob (např. školy osobní údaje žáků, zdravotnická zařízení osobní údaje pacientů). Tuto pestrou škálu osobních údajů má správce povinnost roztřídit podle účelů zpracování osobních údajů, které si buď stanovuje sám a nebo mu tyto účely předepisuje zvláštní zákon. O stanovení těchto účelů zpracování a jejich bližším popisu je třeba vést dokumentaci. Ke zjednodušení této povinnosti roztřídit jednotlivé agendy prováděné základní školou podle účelů zpracování osobních údajů slouží jednotlivé vzory. Jednotlivé vzory jsou vytvořené pomocí Klíče k ochraně osobních údajů a jejich pouhým přizpůsobením na konkrétní podmínky lze vytvořit dokumenty, které má správce osobních údajů povinnost vytvářet.