Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů

pro hotely a penzióny

Hotely a penzióny, případně další ubytovací zařízení jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je vytvořen tak, aby byl správce osobních údajů (ubytovací zařízení) schopen jednoduše a rychle plnit povinnosti, které má podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů pro hotely a penzióny

Celý balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je CD-ROM, na kterém jsou zaznamenány níže uvedené nástroje. Všechny nástroje k ochraně osobních údajů jsou nehmotnými statky chráněnými podle autorského zákona, proto je jejich používání určitým způsobem limitováno, podrobnosti se dočtete v licenčních podmínkách.

Balíček obsahuje:

Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč k ochraně osobních údajů je základním nástrojem, prostřednictvím kterého lze pohodlně popisovat účel zpracování osobních údajů, způsob zpracování, prostředky zpracování, kategorie subjektů údajů, zdroje osobních údajů a další údaje, které má správce osobních údajů u zpracování osobních údajů stanovit. Prostřednictvím Klíče k ochraně osobních údajů lze jednoduše vytvářet potřební dokumenty deklarující plnění určitých povinností správce (souhlasy se zpracováním osobních údajů (§ 5 a 9), informování subjektu údajů na jeho žádost o zpracování jeho osobních údajů (§ 12), zpřístupnění informací o zpracování osobních údajů (§ 18 odst. 2) a další informační povinnosti dle § 11.

E- kniha Ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je odbornou publikací o ochraně osobních údajů, která je propojená hypertextovými odkazy do Klíče k ochraně osobních údajů. V knize lze nalézt právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů a jejich právní výklad.

Databáze vzorů

Databáze obsahuje 45 vzorů, popisujících zpracování osobních údajů, které provádí ubytovací zařízení jako správce osobních údajů. Ubytovací zařízení obvykle zpracovává osobní údaje svých klientů, zaměstnanců, obchodních partnerů případně dalších osob. Tuto pestrou škálu osobních údajů má správce povinnost roztřídit podle účelů zpracování osobních údajů, které si buď stanovuje sám a nebo mu tyto účely předepisuje zvláštní zákon. O stanovení těchto účelů zpracování a jejich bližším popisu je třeba vést dokumentaci. Ke zjednodušení této povinnosti roztřídit jednotlivé agendy prováděné ubytovacím zařízením podle účelů zpracování osobních údajů slouží jednotlivé vzory. Jednotlivé vzory jsou vytvořené pomocí Klíče k ochraně osobních údajů a jejich pouhým přizpůsobením na konkrétní podmínky lze vytvořit dokumenty, které má správce osobních údajů (ubytovací zařízení) povinnost vytvářet.

Databáze vzorů obsahuje popis zpracování osobních údajů například za těmito účely: vedení evidenční knihy kvůli placení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, vedení osobních spisů zaměstnanců, vedení mzdových listů, evidence účetních dokladů, zadávání zakázek atd.

Platební a dodací podmínky

Cena za Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů pro hotely a penzióny je 2500 Kč s DPH. Balíček je zasílán objednateli na dobírku, poštovné a balné je již zahrnuto v ceně.

Pro písemné a telefonické objednávky využijte těchto kontaktů