Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů

pro podnikatele

Podnikatelé jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě nejrůznějších zákonů (např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je vytvořen tak, aby byl správce osobních údajů (podnikatel) schopen jednoduše a rychle plnit povinnosti, které má podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů pro podnikatele

Celý balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je CD-ROM, na kterém jsou zaznamenány níže uvedené nástroje. Všechny nástroje k ochraně osobních údajů jsou nehmotnými statky chráněnými podle autorského zákona, proto je jejich používání určitým způsobem limitováno, podrobnosti se dočtete v licenčních podmínkách.

Balíček obsahuje:

Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč k ochraně osobních údajů je základním nástrojem, prostřednictvím kterého lze pohodlně popisovat účel zpracování osobních údajů, způsob zpracování, prostředky zpracování, kategorie subjektů údajů, zdroje osobních údajů a další údaje, které má správce osobních údajů u zpracování osobních údajů stanovit. Prostřednictvím Klíče k ochraně osobních údajů lze jednoduše vytvářet potřební dokumenty deklarující plnění určitých povinností správce (souhlasy se zpracováním osobních údajů (§ 5 a 9), informování subjektu údajů na jeho žádost o zpracování jeho osobních údajů (§ 12), zpřístupnění informací o zpracování osobních údajů (§ 18 odst. 2) a další informační povinnosti dle § 11.

E- kniha Ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je odbornou publikací o ochraně osobních údajů, která je propojená hypertextovými odkazy do Klíče k ochraně osobních údajů. V knize lze nalézt právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů a jejich právní výklad.

Databáze vzorů

Databáze obsahuje 50 vzorů, popisujících zpracování osobních údajů, které provádí podnikatel jako správce osobních údajů. Podnikatel obvykle zpracovává osobní údaje svých zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů případně dalších osob. Tuto pestrou škálu osobních údajů má správce povinnost roztřídit podle účelů zpracování osobních údajů, které si buď stanovuje sám a nebo mu tyto účely předepisuje zvláštní zákon. O stanovení těchto účelů zpracování a jejich bližším popisu je třeba vést dokumentaci. Ke zjednodušení této povinnosti roztřídit jednotlivé agendy prováděné podnikatelem podle účelů zpracování osobních údajů slouží jednotlivé vzory. Jednotlivé vzory jsou vytvořené pomocí Klíče k ochraně osobních údajů a jejich pouhým přizpůsobením na konkrétní podmínky lze vytvořit dokumenty, které má správce osobních údajů (podnikatel) povinnost vytvářet.

Databáze vzorů obsahuje popis zpracování osobních údajů například za těmito účely: evidence o obchodování s použitým zbožím nebo zbožím bez dokladu nabytí; evidence osob, od kterých správce vykoupil nebo odebral odpad; evidence záznamů o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách, vedení osobních spisů zaměstnanců, vedení mzdových listů, evidence účetních dokladů, zadávání zakázek atd.

Platební a dodací podmínky

Cena za Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů pro podnikatele je 3000 Kč s DPH. Balíček je zasílán objednateli na dobírku, poštovné a balné je již zahrnuto v ceně.>

Pro písemné a telefonické objednávky využijte těchto kontaktů