Co Vás zajímá

Na této stránce jsem zveřejňoval dotazy a odpovědi, které se týkají ochrany osobních údajů. Jednalo se o dotazy týkající se právní úpravy obsažené v zákoně o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.).

Odpovědi na dotazy se tak nevztahují k právní úpravě obsažené v GDPR. Aktuálně je lze spíše použít určitým inspiračním způsobem.

90 % všech dotazů jsou dotazy typu, že správce dělá to a to, a jestli je to v pořádku. Na tento typ dotazů, "jestli je něco v pořádku", je třeba zkoumat jaký je vlastně účel zpracování osobních údajů a zda účel zpracování osobních údajů koresponduje s rozsahem zpracovávávaných osobních údajů. Tedy, zda správce shromažďuje jenom tolik osobních údajů, které k naplnění účelu zpracování nezbytně potřebuje. Pokud ANO je to v pořádku, pokud NE, v pořádku to není. Vzhledem k tomu, že spousta činností v této zemi je regulována nějakými zákony případně podzákonnými předpisy, je třeba pátrat, zda v těchto zákonech není někde přímo uvedeno, jaké osobní údaje může, eventuelně musí správce osobních údajů shromažďovat. Tyhle závěry platí i pro GDPR.

Opravdu nenosím v hlavě celý právní řád, jak se někteří z Vás mylně domnívají, takže konkrétní regulaci určité činnosti správce z hlavy nevím a musel bych to v zákonech hledat, což zabere dost času. To již nejsem ochoten dělat zadamo, neboť bych nic jiného nedělal.

Několik let jsem na dotazy odpovídal zdarma. To se však nyní ukazuje jako zcela neúnosné, neboť Vašich dotazů je příliš mnoho a pokud bych chtěl na všechny odpovědět, nedělal bych nic jiného. Proto jsem se rozhodl odpovídání na Vaše dotazy nějakým způsobem regulovat, a to zaplacením určité peněžní částky. Na dotazy proto odpovídám v rámci poskytování právních služeb v mé advokátní kanceláři a to za 2.000,-Kč + DPH za 1 dotaz.

JUDr. MgA Michal Šalomoun, Ph.D.

Témata Vašich dotazů

Rodné číslo a další osobní údaje v pracovní smlouvě

Zveřejňování rodných čísel a dalších osobních údajů v obchodním rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek

Uvádění osobních údajů v usnesení rady a zastupitelstva obce

Osobní údaje uvedené v zápisech z jednání rady obce ve vztahu ke svobodnému přístupu k informacím

Jak poznat, kdo zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem?

Na koho se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů?

Blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea

Zpracování otisků prstů zaměstnanců za účelem vstupu na pracoviště

Zpracovní osobních údajů při vstupu do administrativních budov

Uvádění fotografií v propagačních materiálech, výročních zprávách a webových stránkách

Přeposlání emailu více lidem jako problém ochrany osobních údajů

Poskytnutí informace novinářům o výši hodinové mzdy

Kynologické kluby a další občanská sdružení jako správci osobních údajů

Kopírování občanských průkazů

Předávání osobních údajů Českému rozhlasu a České televizi za účelem vybírání rozhlasových a televizních poplatků

Shromažďování a uchovávání osobních údajů klientů bank

Rodná čísla v pojišťovacích smlouvách

Může zaměstnavatel sledovat zaměstnance na jeho "soukromých" jízdách prostřednictvím systému GPS?

Ochrana osobních údajů obsažených v kupní smlouvě, která je založena v katastru nemovitostí

Zpracování fotografií cizinců pro účely sociálního zabezpečení

Zpracování osobních údajů ve společenství vlastníků bytových jednotek

Zveřejňování osobních údajů žáků 9. tříd o jejich přijetí či nepřijetí na střední školu

Osobní údaje v osobních diářích a mobilech

Další články o ochraně osobních údajů

Šalomoun, M.: Ochrana osobních údajů jako právo na informace sui genreis. Právní rozhledy 11/2006.

Šalomoun, M.: Právní regulace nakládání s citlivými údaji. Právní rozhledy č. 19/2006.

Šalomoun, M.: Ochrana osobních údajů - časovaná bomba nejen ve školství. Učitelské listy č. 8/2005-06.