Co Vás zajímá

Na této stránce zveřejňuji dotazy a odpovědi, které se týkají ochrany osobních údajů. Jelikož z dotazů některých správců osobních údajů je zřejmé, že určitou povinnost stanovenou jim zákonem o ochraně osobních údajů neplní, dotazy anonymizuji a někdy též mírně přeformulovávám, aby byla odpověď, jež se k nim váže, obecně použitelná.

Pokud máte zájem se na něco zeptat ohledně ochrany osobních údajů, využijte následující email info@oou.cz

Několik let jsem na dotazy odpovídal zdarma. To se však nyní ukazuje jako zcela neúnosné, neboť Vašich dotazů je příliš mnoho a pokud bych chtěl na všechny odpovědět, nedělal bych nic jiného. Proto jsem se rozhodl odpovídání na Vaše dotazy nějakým způsobem regulovat, a to zaplacením určité peněžní částky. Na dotazy proto odpovídám v rámci poskytování právních služeb v mé advokátní kanceláři a to za 1.000,-Kč + DPH za 1 dotaz.

JUDr. MgA Michal Šalomoun

Témata Vašich dotazů

Rodné číslo a další osobní údaje v pracovní smlouvě

Kamerové systémy

Zveřejňování rodných čísel a dalších osobních údajů v obchodním rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek

Uvádění osobních údajů v usnesení rady a zastupitelstva obce

Osobní údaje uvedené v zápisech z jednání rady obce ve vztahu ke svobodnému přístupu k informacím

Jak poznat, kdo zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem?

Na koho se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů?

Blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea

Zpracování otisků prstů zaměstnanců za účelem vstupu na pracoviště

Zpracovní osobních údajů při vstupu do administrativních budov

Uvádění fotografií v propagačních materiálech, výročních zprávách a webových stránkách

Přeposlání emailu více lidem jako problém ochrany osobních údajů

Poskytnutí informace novinářům o výši hodinové mzdy

Kynologické kluby a další občanská sdružení jako správci osobních údajů

Kopírování občanských průkazů

Předávání osobních údajů Českému rozhlasu a České televizi za účelem vybírání rozhlasových a televizních poplatků

Shromažďování a uchovávání osobních údajů klientů bank

Rodná čísla v pojišťovacích smlouvách

Může zaměstnavatel sledovat zaměstnance na jeho "soukromých" jízdách prostřednictvím systému GPS?

Ochrana osobních údajů obsažených v kupní smlouvě, která je založena v katastru nemovitostí

Zpracování fotografií cizinců pro účely sociálního zabezpečení

Zpracování osobních údajů ve společenství vlastníků bytových jednotek

Zveřejňování osobních údajů žáků 9. tříd o jejich přijetí či nepřijetí na střední školu

Osobní údaje v osobních diářích a mobilech

Další články o ochraně osobních údajů

Šalomoun, M.: Ochrana osobních údajů jako právo na informace sui genreis. Právní rozhledy 11/2006.

Šalomoun, M.: Právní regulace nakládání s citlivými údaji. Právní rozhledy č. 19/2006.

Šalomoun, M.: Ochrana osobních údajů - časovaná bomba nejen ve školství. Učitelské listy č. 8/2005-06.