Blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea

Dotaz:

Jako obec, která má k dispozici údaje z evidence obyvatel, máme přehled o věku svých spoluobčanů. Chtěli bychom našim občanům u příležitosti jejich životního jubilea blahopřát. Nemůžeme se nějak dostat do konfliktu se zákonem o ochraně osobních údajů?

Provádění vlastního blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea představuje v dikci zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) zpracování osobních údajů.

Praktickým problémem je, odkud víte o životním jubileu?! Pokud je to z evidence obyvatel, kterou na úřadě vedete, tak musíte dát pozor na § 5 odst. 1 písm. f) ZOOÚ, který ukládá povinnost správci „zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.“

Výjimka uvedená v § 3 odst. 6 ZOOÚ se týká speciálních důvodů stanovených zvláštními zákony jako je bezpečnost, obrana atd. (pro Vás nepoužitelné).

Když to shrnu a vysvětlím svými slovy, tak údaje z evidence obyvatel můžete použít pouze k tomu, co Vám ukládá nebo umožňuje zákon (buď zákon o evidenci obyvatel nebo jiný – např. zákon o správě daní a poplatků umožňuje správci daně požádat o součinnost a tedy i o informace o subjektu údajů, které pak může využít pro vyměření a vymáhání daně). Žádný zákon neumožňuje používat údaje z evidence obyvatel pro blahopřání občanům u příležitosti jejich životního jubilea.

Pokud však chcete občanům blahopřát, musíte postupovat tak, že získáte od subjektů údajů souhlas ke zpracování osobních údajů.

Prakticky to lze udělat dvěma způsoby:

buď požádáte jednotlivé občany o souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea (např. prostřednictvím nějakých místních novin, nebo prostřednictví letáků) a v tomto souhlasu po nich budete chtít, aby Vám sdělili datum narození. Když Vám sdělí datum narození, tak je jasné, že Vám dávají i souhlas k tomu ho použít (postup podle § 5 odst. 2 ZOOÚ),

nebo nebudete chtít, aby Vám občané datum narození sdělovali, ale aby souhlasili s tím, že jej můžete použít z evidence obyvatel, kterou máte k dispozici, pro účely blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea (postup podle § 5 odst. 1 písm. f) ZOOÚ).

Vždy však budete mít i další povinnosti a jednou z nich je oznámit svůj záměr zpracovávat osobních údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 16 ZOOÚ). To byste měli udělat ještě předtím než začnete shánět souhlasy.

Při získávání souhlasu byste rovněž měli přesně vymezit, jak bude toto blahopřání vypadat (v dikci ZOOÚ jde o způsoby zpracování), zda to budete hlásit místním rozhlasem, zveřejňovat v místním tisku, nebo občany jenom navštívíte a dáte jim bonboniéru.