Dokumenty ke stažení

Na této stránce naleznete ke stažení vzory dokumentů, které můžete použít v případě řešení některých dílčích povinností v rámci ochrany osobních údajů. Dle GDPR má správce přijmout technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Dokumenty na této stránce jsou jenom vzory, které je třeba přizpůsobit konkrétní situaci.

Na rozdíl od zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů GDPR nestanovuje mlčenlivost zaměstnanců pracujících s osobními údaji, proto by bylo vhodné tuto mlčenlivost zaměstnancům stanovit, např. pomocí tohoto dokumentu.

Dalším organizačním opatřením může být rovněž vydání vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů, který je k dispozici zde.

Pokud se správce rozhodne, nebo má povinnost jako organizační opatření ustanovit pověřence k ochraně osobních údajů, je třeba vyřešit vztah s pověřencem. To by bylo vhodné uskutečnit nějakou smlouvou, ta je k dispozici zde.

Pokud správce určité zpracování osobních údajů provádí prostřednictvím zpracovatele, je třeba mít rovněž uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.