O houbách a obchodování s nimi

Tržní houby

Třídění tržních hub

Výrobky z hub

Obvyklá nabídka

Prodej hub

Kontakty

[CNW:Counter]
Houby a houbičky, obchod, nabídka prodeje hub

O houbách a obchodování s nimi

Houby jsou živé organismy, které se vyskytují od rovníku až k pólům. Jejich funce je především v rozkldání organické hmoty, takže kdyby na Zemi houby nebyly, brodili bychom se tu haldami odumřelých těl rostlin a zvířat.

Mnohé z hub mají masité plodnice, nezřídka barevné, které od nepaměti vyzývaly k jídlu. Postupem času člověk zjistil, že mnohé houby jsou chutné a zařadil je do svého jídelníčku. Rovněž zjistil, že mnohé z hub jsou více či méně jedovaté a nebo halucinogení.

Houby jsou tedy pro člověka potravinou, kterou lze najít volně rostoucí v lesích a na loukách, případně se je může pokoušet vypěstovat sám. Pěstování hub má však svá biologická omezení a v současnosti lze pěstovat necelé dvě desídky druhů hub, které jsou převážně dřevokazné, případně rostoucí na koňském trusu nebo slámě.

S houbami lze rovněž obchodovat jako s jinými potravinami. Obchodování s houbami je však přísně regulováno, zejména obchodování s houbami volně rostoucími. Jelikož u hub volně rostoucích hrozí záměna s jedovatými druhy hub, musí mít osoba, která uvádí volně rostoucí jedlé houby do oběhu tzv. zkoušku ze znalosti hub a oprávnění k podnikání. Podle české právní úpravy nelze obchodovat s libovolnými druhy hub (byť jedlými), ale pouze s určitými druhy, tyto druhy se pak nazývají tržní houby.