O houbách a obchodování s nimi

Tržní houby

Třídění tržních hub

Výrobky z hub

Obvyklá nabídka

Prodej hub

Kontakty

[CNW:Counter]
Třídění tržních hub - houby volně rostoucí, houby pěstované

Třídění tržních hub

Tržní houby se v zásadě dělí podle toho, zda je lze pěstovat (tzv. houby pěstované), nebo zda je pěstovat nelze a lze je tedy najít pouze v přírodě (tzv. houby volně rostoucí). Výše uvedené dělení je provedeno v příloze č. 13 k vyhlášce č. 153/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracovávané ovoce a zpracovávanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

Houby volně rostoucí:

Houby volně rostoucí zahrnují tyto druhy:

1. Destice chřapáčová (Descina perlata)

2. Smrž obecný (Morchella esculenta)

3. Smrž špičatý (Morchella conica)

4. Kotrč kadeřavý (Sparassis crispa)

5. Kuřátka žlutá (Ramaria flava)

6. Lišák zprohýbaný (Hydnum repandum)

7. Liška obecná (Cantharellus cibarius)

8. Liška bledá (Cantharellus pallescens)

9. Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)

10. Krásnoporka mlynářka (Albatrellus ovinus)

11. Krásnoporka žemlička (Albatrellus confluens)

12. Choroš šupinatýChoroš šupinatý (Polyporus squamosus)

13. Hřib dutonohý (Boletinus cavipes)

14. Hřib hnědý (Boletinus badius)

15. Hřib sametový (Boletus fragilipes)

16. Hřib koloděj (Boletus luridus)

17. Hřib kovář (Boletus erythropus)

18. Hřib smrkový (Boletus edulis)

19. Hřib dubový (Boletus reticulatus)

20. Hřib plstnatý (Boletus subtomentosus)

21. Hřib klouzek strakoš (Suillus variegatus)

22. Klouzek bílý (Suillus placidus)

23. Klouzek kravský (Suillus bovinus)

24. Klouzek obecný (Suillus luteus)

25. Klouzek sličný (Suillus elegans)

26. Klouzek zrnitý (Suillus granulatus)

27. Klouzek slizký (Suillus aeruginascens)

28. Kozák březový (Boletus scaber - Leccinum scabrum)

29. Kozák habrový (Boletus (Leccinum) carpini)

30. Křemenáč březový (Boletus (Leccinum) versipelle)

31. Křemenáč osikový (Boletus aurantiacus - Leccinum aurantiacum)

32. Bedla červenající (Macrolepiota rhacodes)

33. Bedla vysoká (Macrolepiota procera)

34. Čirůvka dvojbarvá (Lepista saeva)

35. Čirůvka fialová (Lepista nuda)

36. Čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)

37. Čirůvka zelánka (Tricholoma equestre)

38. Čirůvka májovka (Calocybe gambosa)

39. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

40. Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)

41. Líha nahloučená (Lyophyllum decastes)

42. Líha klubčitá (Lyophyllum fumosum)

43. Líha srostlá (Lyophyllum connatum)

44. Ryzec pravý (Lactarius deliciosus)

45. Ryzec borový (Lactarius pinicola)

46. Ryzec smrkový (Lactarius deterrinus)

47. Slizák mazlavý (Gomphidius viscidus)

Pozn.: Zde je ve vyhlášce evidentní chyba, protože Slizák mazlavý, má latinské jméno Gomphidius glutinosus, latinské označení Gomphidius viscidus patří Slizáku lepkavému

48. Sluka svrasklá (Rozites caperata)

49. Špička obecná (Marasmius oreades)

50. Václavka obecná (Armillaria mellea)

51. Strmělka mlženka (Clitocybe nebularis)

52. Žampion zahradní (Agaricus hortensis)

53. Žampion pochvatý (Aqaricus bitorquis)

54. Žampion polní (Aqaricus campester)

55. Žampion lesní (Aqaricus silvaticus)

56. Žampion hnědý (Aqaricus brunescens)

57. Hřib borový (Boletus pinophylus nebo Boletus pinicola)

58. Holubinka bukovka (Russula heterophylla)

59. Holubinka černající (Russula nigricans)

60. Holubinka kolčaví (Russula mustelina)

61. Holubinka mandlová (Russula vesca)

62. Holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)

63. Holubinka nazelenalá (Russula viresceus)

64. Holubinka olivová (Russula olivacea)

65. Holubinka osmahlá (Russula adusta)

66. Holubinka zlatožlutá (Russula aurata)

Houby pěstované

Houpy pěstované zahrnují tyto druhy:

1. Žampion zahradní (Agaricus hortensis)

2. Žampion hnědý (Aqaricus brunescens)

3. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

4. Hlíva miskovitá (Pleurotus cornucopiae)

5. Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)

6. Hlíva máčková (Pleurotus eryngii)

7. Límcovka obrovská žlutá (Stropharia rugosoannulata)

8. Límcovka obrovská hnědá (Stropharia rugosoannulata)

9. Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)

10. Polnička topolová (Agrocybe aegerita)

11. Houževnatec jedlý - Shii-ta-ke (Lentinus edodes)

12. Opěnka měnlivá (Kuehrneromyces mutabilis)

13. Kukmák sklepní (Volvariella volvacea)

14. Hnojník obecný (Coprinus comatus)

15. Ucho Jidášovo (Hirneola auricula judae)