Databáze informací o zpracování osobních údajů

Databáze informací o zpracování osobních údajů slouží ke zveřejnění informací o zapracování osobních údajů a je k dispozici zde.

Každý správce má dle nového nařízení GDPR zpracovávat osobní údaje korektně a transparentně. Subjekt údajů by tedy měl mít někde možnost se seznámit s tím, co správce s osobními údaji, které má k dispozici, provádí. To je třeba přehledně popsat. Což znamená v zásadě roztřídit jednotlivé agendy správce podle účelů zpracování, k těmto účelům zpracování přiřadit takové informace jako jsou způsoby zpracovávání, rozsah zpracovávaných osobních údajů, dobu uchovávání, popis právního důvodu zpracování včetně nejrůznějších poučení subjekt údajů, který by se jim mělo dostat. Právě tyto informace lze jednoduše nalézt prostřednictvím Databáze informací o zpracování osobních údajů, které v zásadě obsahuje sestavy vygenerované Klíčem k ochraně osobních údajů, kde lze jednoduše vytvořit za pomoci jednoduchého klikání a vyplňování možností, pomocí kterých správce popíše, co s osobními údaji dělá.