Vzory k použití Klíče k ochraně osobních údajů

Jak již bylo uvedeno při popisu Klíče k ochraně osobních údajů, jde o nástroj, který slouží k ulehčení práce při plnění povinností správce osobních údajů. Zejména naplnění zásady korektnosti a transparentnosti.

K tomtu je potřeba vydefinovat pomocí speciálních polí Klíč k ochraně osobních údajů. Ke každému účelu zpracování je např. třeba přiřadit způsoby zpracování osobních údajů, zákonný důvod zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů, dobu uchovávání osobních údajů a další potřebné atributy.

Výrazné urychlení definování jednotlivých atributů popisujících účel zpracování může přinést použití již vytvořených vzorů zpracování osobních údajů. Mnoho zpracování osobních údajů lze dopředu odhadnout nebo dokonce přímo vyčíst ze zákona, takže je možné vytvořit i obecné vzory, které si správce pouze přizpůsobí svým podmínkám.

Tyto vzory, které jsou k dispozici, jsou provedené tak, že je vyplněn Klíč k ochraně osobních údajů těmi údaji, jež zákon vyžaduje pro popis určitého způsobu zpracování. Lze tak najít vzory, které definují zpracování osobních údajů, které musí provádět každý zaměstnavatel (např. vedení evidence pracovních úrazů), každý podnikatel (vedení účetnictví), případně ochrana majetku prostřednictvím kamerového systému.

Konrétní vzory jsou přístupné zde.