Žádost o informaci o zpracování osobních údajů

Označení adresáta

(správce nebo zpracovatel osobních údajů): ……………………………..
V souladu s čl. 15 GDPR Vás žádám o informaci o zpracování osobních údajů, které o mně jako správce nebo zpracovatel zpracováváte a dále Vás žádám o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Požadovanou informaci sdělte prosím na adresu: ………………….

……………………………….
Jméno a příjmení subjektu údajů