Žádost na výmaz osobních údajů

Označení adresáta

(správce nebo zpracovatel osobních údajů): ……………………………..
V souladu s čl. 17 GDPR Vás žádám o výmaz svých osobních údajů.

Domnívám, že provádíte zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v rozporu se GDPR. Nezákonnost Vašeho jednání spatřuji zejména v tom, že:

(popis závadného jednání)………………………………………….


Žádám Vás proto výmaz mých osobních údajů, které zpracováváte a o potvrzení, že tak bylo učiněno.

Požadovanou zprávu sdělte, prosím, na adresu: ………………….
……………………………….
Jméno a příjmení subjektu údajů