Proč se zabývat ochranou osobních údajů?

Filozofická odpověď

Protože se jedná o součást ochrany osobnosti. Pokud se k sobě mají lidé chovat slušně, pak by součástí tohoto slušného chování mělo být i odpovědně nakládat s jejich osobními údaji. Povinnosti stanovené zákonem na ochranu osobních údajů představují pouze uzákonění něčeho, co slušní lidé, kteří mají k dispozici osobní údaje jiných lidí, stejně dělají. Ochrana osobních údajů by tak měla být součástí lidské slušnosti.

Pragmatická odpověď

Plnit povinnosti stanovené zákonem na ochranu osobních údajů (nově pak GDPR) je třeba, protože za jejich neplnění hrozí sankce. S těmito povinnostmi se člověk nemusí ztotožnit, může na ně nadávat, ale pokud je neplní, vystavuje se tak postihu. Je to obdobné jako placení daní. Platit daně a vyplňovat daňová přiznání je velká otrava, která nás připravuje o čas i peníze. Pokud bychom však daně neplatili, vystavujeme se buď finančnímu nebo jinému postihu (např. trest odnětí svobody). S ochranou osobních údajů je to v tomto smyslu stejné jako s daněmi. Sankce za nerespektování ochrany osobních údajů jsou přitom ve srovnání se sankcemi za neplacení daní mnohem přísnější.