Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč k ochraně osobních údajů slouží k plnění povinností správce osobních údajů. GDPR konkrétních povinností správce popisuje poměrně málo. Zavádí základní zásady, které má správce respektovat a jeho povinností je pak zpracovávat osobní údaje tak, aby tyto zásady byly naplněny.

Jednou ze základních zásad je zásada korektnosti a transparentnosti. Správce má tedy dle GDPR osobní údaje zpracovávat mimo jiné korektně a transparentně. To znamená, že by měl subjekt údajů mít někde možnost se seznámit s tím, co správce s osobními údaji dělá. K tomu slouží právě Klíč k ochraně osobních údajů, který nabízí vytvoření takové přehledné sestavy a rovněž možnost zveřejnit tuto sestavu informací na webových stránkách v rámci Databáze informací o zpracování osobních údajů.

Klíč dále slouží k vlastnímu roztřídění jednotlivých agend podle účelu zpracování a popisu těchto účelů zpracování podle toho, co správce osobních údajů s osobními údaji za tím konkrétním účelem dělá a proč. Bez uvedeného roztřídění v zásadě nelze plnit další povinnosti, které GDPR správci ukládá. Klíč pak obsahuje výstupy, které může správce v určitých případech použít, aby vyhověl povinnostem dle GDPR jako je např. vytvoření souhlasu se zpracováním osobních údajů s náležitým poučením, předání informací o zpracování osobních údajů subjektu údajů při různých příležitostech, které GDPR předpokládá.

Klíč k ochraně osobních údajů je provozován dispozici na speciální stránce http://oou.cloud.

Úhrady za používání Klíče

Použítí Klíče vyžaduje registraci, která je k dspozici zde.

Registrace je zdarma. Použití Klíče je zdarma v rozsahu vyplnění Klíče a automatické vygenerování souhlasů se zpracováním osobních údajů a to jak po osobní údaje obecné, tak pro osobní údaje citlivé.

Ostatní funkce využití Klíče jsou zpoplatněné. Jde zejména o přístup k dalším vygenerovaným dokumentům prostřednictvím Klíče, použití Vzorů, jakož i zveřejňování povinných informací prostřednictvím Databáze informací o zpracování osobních údajů.

Úhrady za použití zpopltaněných fukcí Klíče se provádí na základě zakoupeného kreditu. Podrobnosti jsou popsány v obchodních podmínkách stejně jako výše jednotlivých úhrad.