Vítejte na stránkách zabývajících se ochranou osobních údajů

Dopředu zdůrazňuji, že tohle nejsou stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto jsou soukromé stránky zabývající se ochranou osobních údajů z praktického hlediska.

Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zejména tzv. GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Právní předpisy, jak zákon o chraně osobních údajů, tak i GDPR rozlišují osoby, které zpracovávají osobní údaje jiných lidí (tzv. správce nebo zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a zpracovatele zpracovávají (tzv. subjekty údajů). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva.

Na ochranu práv subjektů údajů a kontrole plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů byl zřízen Úřad na ochranu osobních údajů. Za neplnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů hrozí správci nebo zpracovateli osobních údajů sankce. Plnění povinností uložených správci a zpracovateli předpokládá tyto povinnosti znát a vědět, jak je realizovat. K osvětlení jednotlivých povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů a k praktickému provádění ochrany osobních údajů lze využít různé nástroje.

Pokud chcete začít s ochranou osobních údajů, ale nevíte jak, čtěte Rychlokurz ochrany osobních údajů.