Balíčky nástrojů k ochraně osobních údajů

pro školy a školská zařízení

Základní školy a školská zařízení jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je vytvořen tak, aby byla škola a školské zařízení jakožto správce osobních údajů schopna jednoduše a rychle plnit povinnosti, které má podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Balíčky nástrojů k ochraně osobních údajů jsou přizpůsobené jednotlivým typům škol a školských zařízení a jsou dostupné v těchto verzích.

Základní školy

Střední školy

Konzervatoře

Vyšší odborné školy

Jazykové školy

Domovy mládeže

Předškolní zařízení

Základní umělecké školy

Zvláštní a pomocné školy